YÖNETİM

Ahmet Özenalp

Kurucu Ortak

> 35+ Yıllık dış ticaret tecrübesi
> 25+ Yıllık bilirkişilik tecrübesi
ahmet.ozenalp@dtg.com.tr
Dış Ticaret Danışmanlığı

ithalat veya ihracat süreçlerinizde, uçtan uca tüm danışmanlık hizmetleri DTG çatısı altında.

Sözleşme Danışmanlığı

Yapılacak ticaretin tüm hukuksal ve ticari analizleri yapılarak, olası zararları önlemek için gerekli sözleşmelerin hazırlanması hizmetini kapsar.

Risk Yönetimi

Dış ticaretiniz ile bağlantılı risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve önleyici tedbirlerle olası zararların en aza indirilmesi.

İhtilaf ve Soruşturma Danışmanlığı

Gümrük idareleri ile karşılacağınız inceleme ve soruşturma süreçlerinizde ihtiyacınız olacak tüm danışmanlık hizmetleri.

Uluslararası Nakliye Organizasyonu

Dış ticareti yapılacak ürünlerin uluslararası taşıma mevzuatı ve ilgili ülke gümrük yasalarına uyumlulukları analiz edilerek, nakliye işleminin organizasyonunu sağlar.

Yönetim Danışmanlığı

35 yılı aşkın sektör tecrübesi ve bilirkişilik bilgi birikiminin şirketlerle paylaşılması.