HİZMETLERİMİZ


1- Dış ticaret mevzuatına bağlı oluşabilecek riskler

2- Ticaret yapılan ülkenin makro, sosyo-ekonomik ve politik yapısı ile ilgili riskler

3- Ticaret partnerinin kredibilitesi, kur riski, finansman riski v.b riskler
Yukarıda sayılı risk faktörleri ve oluşabilecek komplikasyonlar, gerekli tecrübe ve mevzuatsal bilgi ile şirketler ve yöneticiler tarafından etkin şekilde yönetilebilir.
Dış Ticaret Anahtar Risk Yönetim Konuları
 • Vergilendirme kurallarına uyum
 • Beyan edilen eşyaların tarife, menşe ve kıymet bakımından uygunluğu
 • Kullanılan rejim ve rejim kurallarına uygunluk
 • Ticaret politikası önlemlerine uygunluk
 • Beyanname ve ekindeki belgelerin uygunluğu
 • ithal eşyasının gümrük beyanı ile muhasebe, stok ve finans kayıtlarının uyumu
Şirket içi sorumlular
 • Dış ticaret departmanı
 • Finans departmanı
 • Satın Alma departmanı
 • İdari Yönetim
 • Yönetim Kurulu
Şirket dışı sorumlular
 • Gümrük müşaviri
 • Lojistik hizmet sağlayıcı
 • Diğer hizmet sağlayıcılar
Dış ticaret risk konularında oluşabilecek ihlal ve usulsüzlükler yukarıda sayılı sorumlu veya sorumlulara ağır yaptırımlar getirebilir.
DTG DANIŞMANLIK AVANTAJLARI
 • Bağımsız 3. Göz
 • Firmalara özel çözümler
 • Etkin risk analizi ve yönetimi
 • Maliyet verimliliği
 • Operasyonel şeffaflık
Uçtan uca dış ticaret süreç yönetimi,mal / hizmetin tedariğinden, satış sonrasına kadarki bütün adımları kapsar.
Risk yönetiminin temel amacı,dış ticaret ile bağlantılı risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve önleyici tedbirlerle gerçekleşmesinin en aza indirilmesidir.

HİZMET VE ÇÖZÜMLERİMİZ

Dış Ticaret Danışmanlığı

ithalat veya ihracat süreçlerinizde, uçtan uca tüm danışmanlık hizmetleri DTG çatısı altında.

Sözleşme Danışmanlığı

Yapılacak ticaretin tüm hukuksal ve ticari analizleri yapılarak, olası zararları önlemek için gerekli sözleşmelerin hazırlanması hizmetini kapsar.

Risk Yönetimi

Dış ticaretiniz ile bağlantılı risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve önleyici tedbirlerle olası zararların en aza indirilmesi.

İhtilaf ve Soruşturma Danışmanlığı

Gümrük idareleri ile karşılacağınız inceleme ve soruşturma süreçlerinizde ihtiyacınız olacak tüm danışmanlık hizmetleri.

Uluslararası Nakliye Organizasyonu

Dış ticareti yapılacak ürünlerin uluslararası taşıma mevzuatı ve ilgili ülke gümrük yasalarına uyumlulukları analiz edilerek, nakliye işleminin organizasyonunu sağlar.

Yönetim Danışmanlığı

35 yılı aşkın sektör tecrübesi ve bilirkişilik bilgi birikiminin şirketlerle paylaşılması.